Στοιχεία επικοινωνίας
Στοιχεία Κράτησης/Διαθεσιμότητας
Πρόσθετες πληροφορίες
Τι ισχύει για τις κρατήσεις
  • Check-in από τις 12 μ.μ.
  • Check-out μέχρι τις 11:30 π.μ.
Τι ισχύει για τις ακυρώσεις
  • Αν η ακύρωση γίνει μέχρι και 10 ημέρες πριν την κράτηση δεν υπάρχει καμία επιβάρυνση.
  • Σε περίπτωση που η ακύρωση σε λιγότερο από 10 ημέρες από την κράτηση η ελάχιστη χρέωση είναι 1 ημέρα.
Εγγυήσεις & Προκαταβολές
  • Όλες οι κρατήσεις πρέπει να εξασφαλίζονται με κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό.
  • Για να ισχύει η κράτηση πρέπει να κατατεθεί προκαταβολικά το 30%.
You are here Φόρμα κρατήσεων